top of page

 05/22 טופס הרשמה וגילוי נאות קמינו פורטוגז סנטרל נשים  

מחיר טיסות משוער

 550

מחיר הטיול

1499

תאריכי הטיול

25.05-02.06.2022
פרטי המזמין (שאינו קטין)
אפוטרופסות
האם אתה ממלא טופס זה כהורה/אפוטרופוס למשתתף מתחת לגיל 18 ביום תחילת הפעילות?
פרטי הנוסע/נוסעת
העלאת תמונת דרכון

דגשים חשובים:

  • נא לצרף צילום דרכון כולל עמוד התוקף 

  • תוקף הדרכון חייב להיות מינימום 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל

  • הדרכון חייב להכיל לפחות 4 עמודים ריקים

  • כל תיקון שם עקב אי דיוקים ברישום כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה

אופן התשלום 

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

  • מקדמה על סך 800 ש"ח במועד ביצוע ההזמנה.

  • את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים כשהתשלום האחרון יבוצע עד 45 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

  • התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער מכירה מזומנים גבוהה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק ישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

  • תשלום במזומן / העברה בנקאית / ביט

  • תשלום באפליקציית ביט יועבר לנייד הבא: טלי אפללו - 052-3066969 

בחר אמצעי תשלום
bottom of page