top of page

 טופס הרשמה וגילוי נאות 

מחיר טיסות משוער

 550

מחיר הטיול

35

תאריכי הטיול

35
לדף הטיול
 טופס הרשמה וגילוי נאות 
פרטי המזמין (שאינו קטין)
אפוטרופסות
האם אתה ממלא טופס זה כהורה/אפוטרופוס למשתתף מתחת לגיל 18 ביום תחילת הפעילות?
פרטי הנוסע/נוסעת
העלאת תמונת הדרכון

פרטי איש קשר - רצוי קרוב משפחה

דגשים חשובים

  • נא לצרף צילום דרכון כולל עמוד התוקף 

  • תוקף הדרכון חייב להיות מינימום 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל

  • הדרכון חייב להכיל לפחות 4 עמודים ריקים

  • כל תיקון שם עקב אי דיוקים ברישום כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה

אופן התשלום 

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

  • מקדמה על סך 200 אירו במועד ביצוע ההזמנה.

  • את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 3 תשלומים כשהתשלום האחרון יבוצע עד 45 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

  • התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער מכירה מזומנים גבוהה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק ישראל את מטבע החוץ, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

  • תשלום במזומן / העברה בנקאית / ביט

  • תשלום באפליקציית ביט יועבר לנייד הבא: טלי אפללו - 052-3066969 

בחר אמצעי תשלום
גילוי נאות
bottom of page