top of page

קמינו חורף

קמינו חורף

הקמינו חורף הוא מסע למאותגרי הליכה בחורף. המסלול יוצא מהעיר פונפרדה ועובר דרך נהר הסיל. המסלול היה נפוץ בעבר בקרב ליגיונות הרומאים ובקרב עולי רגל אשר רצו להימנע מהליכה בעמק הולקרסה ובפסגות הגבוהות של הקמינו צרפתי.

מעטים המטיילים הבוחרים בשביל זה, הבוחרים בו הם מטיילים המחפשים נופים שונים או כאלו הרוצים להמנע מהעומס בנתיבים אחרים.

bottom of page