גילוי נאות - קמינו פורטוגז

מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב– 2012, ניתן למצוא באתר האינטרנט של Dare2Walk

טיסות הלוך

טיסה בינלאומית הלוךלא ידוע עדיין שם המוביל: _____ תאריך:______ שעה:_____

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: ______ מחלקה: תיירים ארוחות: רגיל/צמחוני/כשר

טיסת פנים הלוךלא ידוע עדיין  שם המוביל: _______ תאריך: ______ שעה: _____

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: _____ מחלקה: תיירים ארוחות: אין

טיסות חזור

טיסת פנים חזורלא ידוע עדיין  שם המוביל: ______ תאריך: _______ שעה: ______

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: ______ מחלקה: תיירים ארוחות: אין

טיסה בינלאומית חזור: לא ידוע עדיין  שם המוביל:______ תאריך: ______שעה: _____

מס' הטיסה נכון למועד אישור ההזמנה: _____ מחלקה: תיירים ארוחות: רגיל/צמחוני/כשר

מס' אישור טיסה במקרה של טיסת שכר: _______-________.

  • מפעיל הטיסה או חברת התעופה סבורים כי בדעתם לבטל או לשנות את מועד הטיסה שאושר ע"י רשות שדות התעופה: כן / לא.

  • יתכן שינוי במחיר עקב שינוי במיסי נמל ובטחון. שינוי במחיר בשל תוספת דלק ייתכן כל עוד לא בוצע תשלום ו/או כרטוס.

 

מועד ונקודת מפגש למגיעים עצמאית: 

נקודת המפגש היא בשדה התעופה בפורטו בתאריך 07.5.2020 בשעה 13:00 בצהריים

 

אמצעי תחבורה נוספים

אמצעי יבשתי: העברות/הקפצות/הסעות לפי הצורך זהות המוביל: לא ידוע עדיין

 

לינה

1. מלון: ______ תאריכים: 07.05.20 דירוג/רמה:__ כוכבים 

מען: טואי סוג חדר: _____ בסיס האירוח: B&B

2. מלון ______ תאריכים: 08.05.20 דירוג רמה: __ כוכבים 

מען: הו פוריניו סוג חדר: ______  בסיס האירוח:B&B 

3. מלון ______ תאריכים: 09.05.20 דירוג רמה: __ כוכבים 

מען: ארקדה סוג חדר: ______  בסיס האירוח:B&B 

4. מלון ______ תאריכים: 10.05.20 דירוג רמה: __ כוכבים 

מען: פונטבדרה סוג חדר: ______  בסיס האירוח:B&B 

5. מלון ______ תאריכים: 11.05.20 דירוג רמה: __ כוכבים 

מען: קלדאס דה ראיס סוג חדר: ______  בסיס האירוח:B&B 

6.מלון ______ תאריכים: 12.05.20 דירוג רמה: __ כוכבים 

מען: פדרון סוג חדר: ______  בסיס האירוח:B&B 

7. מלון ______ תאריכים: 13.05.20 דירוג רמה: __ כוכבים 

מען: סנטיאגו דה קומפוסטלה סוג חדר: ______  בסיס האירוח:B&B 

 

  • דירוג מקום הלינה אינו אחיד וקיימות שיטות שונות לקביעתו ואלו משתנות לעתים.

  • מקומות הלינה יכולים להשתנות לפני ותוך כדי הטיול.

כלכלה

ארוחות בוקר - כלולות במחיר

ארוחות צהריים - עצמאית

ארוחות ערב - 5 ארוחות כלולות במחיר

 

הדרכה

מדריך ישראלי צמוד 

 

מחיר הטיול: 

1225 יורו לא כולל טיסה (מחיר טיסה מוערך נכון ל- 19/02/20 בכ - 400 יורו, מחיר סופי ייקבע במועד הכרטוס)

תשלומים שאינם נכללים במחיר הטיול ושיש לשלמם בנפרד:

ויזות, אשרות, ביגוד וציוד אישי, חיסונים, משקאות שאינם מים ואלכוהול, כלכלה אחרת מהכתוב בתכנית, תשר למדריכים הישראליים, הוצאות אישיות, תוספת מחיר לחדר יחיד במלון בהתאם למחירי המלון, ביטוח נסיעות אישי הכולל כבודה וביטוח רפואי המתאים לטיול לרבות ספורט אתגרי, חילוץ והצלה וכן כל הוצאה אחרת שלא צוינה במפורש ככלולה במחיר.

התשלום יתבצע לפי הפירוט הבא:

דמי רישום(מקדמה) על סך 200 אירו במועד ביצוע ההזמנה (שהנם חלק מהסכום אך אינם מוחזרים במקרה של ביטול בהתאם ל"זכות ביטול").

את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 2 תשלומים ללא ריבית והצמדה כשהתשלום האחרון יבוצע עד 45 ימי עסקים בטרם היציאה לטיול.

התשלומים יתבצעו במט"ח או בשקלים לפי שער המכירה המזומנים הגבוהה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק ישראל את המט"ח, נכון ליום העסקים שקדם למועד התשלום.

תשלום במזומן / העברה בנקאית יבוצע לחשבון 451240 ע"ש "טלי אפללו - דר טו וולק ", בבנק הפועלים (12) סניף מס' 673.

תנאי החזרת הכספים במקרה של ביטול : העברה בנקאית בתשלום אחד.

 

תנאים בהם רשאי המזמין לבטל את ההזמנה

בעסקת מכר מרחוק ניתן לבחור בין החלופות שלהלן:

 "זכות ביטול" - הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, עבור כל כרטיס טיסה, ובביטול של יתר הרכיבים כולם כאחד יגבו דמי ביטול בשווי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לאחר חלוף המועדים הנ"ל – דמי ביטול מלאים.

 "מדיניות ביטול":

הטיסה ניתנת לביטול בתנאי "זכות ביטול".

שירותי התיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל בהתאם לתנאי הביטול של ספקי התיירות כמפורט להלן:

עד 61 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול בגובה המקדמה לנוסע.

מ- 60 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 30% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 29 ימי עבודה ועד 15 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 50% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 14 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה – דמי ביטול הינם 75% ממחיר הטיול לנוסע.

מ- 6 ימי עבודה לפני היציאה או אי הופעה – דמי ביטול מלאים.  

בעסקה פנים אל מול פנים של שירותי תיירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השירות. לא ניתן לבטל שירותי תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת אלא בתנאי הביטול של הספקים, כמפורט לעיל. במקרה של ביטול כאמור יוחזרו הכספים שניתנים להשבה (טיסה מחוץ לישראל ואליה) בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל.

 

ביטוח נסיעות:

חובה לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה ומורחבת המתאימה לטיול כגון זה והכוללת, בין השאר: ביטוח אישי, מטען, ביטוח רפואי מלא הכולל איתור, חילוץ והצלה והמשך טיפול ישיר בארץ וכן החמרת מצב רפואי קיים.  

ביטוח נסיעות לחו"ל נרכש ע"י הנוסע באופן עצמאי.

מומלץ מאוד לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה כדי לא להפסיד כספים במקרה של ביטול בנסיבות הכרחיות, כמפורט בפוליסת הביטוח שנרכשה.

מידע נחוץ לשם יציאה מישראל

חובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה.

תוקף דרכון (מינימום 6 חודשים מיום היציאה מישראל ודרכון המכיל לפחות 4 עמודים ריקים): מינימום תוקף עד 18.12.2020

 

מידע נחוץ לשם כניסה למדינות היעד

ויזה/אשרות/תעודת מעבר: אין צורך בטיפול DARE2WALK: כן / לא.

תוקף דרכון: מינימום תוקף עד 18.12.2020

 

מדינות יעד מסוכנות

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד החוץ בכתובת: אזהרות מסע

 

חיסונים

יש לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת: חיסונים לחו"ל

כמו כן, מצ"ב לתשומת לבך תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל (יש לבדוק האם יש עדכונים נוספים).  

 

אופן יצירת קשר עם נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע לבדו

קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) אשר מצטרף לטיול חייב להיות מלווה על ידי מבוגר בן משפחה (מי שאינו קטין). המבוגר המלווה חייב להציג בכל עת שיתבקש לכך ע"י חברת התעופה ו/או ביקורת הגבולות ו/או אחר, מסמך נוטריוני המאשר כי האפוטרופוס של הקטין (ההורה או אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט) יודע ומאשר את הליווי ואת הטסת הקטין עם הנוסע המבוגר הנ"ל וכן אישור נוטריוני להשתתפות בטיול.

 

דגשים חשובים

הטיול מותנה במינימום 10 משתתפים.

מצ"ב רשימת ציוד לכל משתתף בטיול, ברשימה מסומנים פריטי ציוד חובה אשר בהיעדר ולו של פרט אחד מהם, לא תתאפשר השתתפות בטיול.

סדר ותוכן הטיול עשוי להשתנות עפ"י החלטת DARE2WALK ולפי שיקול דעתה המקצועית עקב אילוצים שונים.

העסקה הנה עסקה על תנאי עד אישורה הסופי ע"י הספקים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.

המחיר הנו ליוצאים ושבים יחד בטיסות של הקבוצה. במידה ונוסע לא יוצא ושב בטיסות הקבוצה הוא יידרש לשלם דמי שינוי כרטיס בתוספת שינוי במחיר כרטיס הטיסה במידה ויהיה שינוי הנובע מהנ"ל.

DARE2WALK רשאית לבטל את הטיול בכל שלב תוך השבת התמורה.

 

התחייבות והצהרה

אני הח"מ ("המזמין" ו/או "הנוסע") מתחייב לשלם לDARE2WALK (טלי אפללו , ע.מ. 025707118), תמורת הטיול, בהתאם למפורט לעיל באישור הזמנה זה על נספחיו ולפי תנאי ההזמנה וההסכם שנמסרו לי ואשר קראתי אותם בתשומת לב, אישרתי אותם לרבות כל התנאים וההגבלות המפורטים בהם ולא אטען כי המזמין ו/או מי מהנוסעים לא קרא ו/או לא הסכים להם.

הריני לאשר כי מצבי הרפואי מאפשר לי להשתתף בטיול. הובהר לי היטב כי הטיול מתאים למיטיבי לכת בלבד המסוגלים לצעוד עד 8 שעות ביום בעליות וירידות תלולות ללא כל קושי ואישור רופא וחתימה על הצהרת בריאות הנם תנאי להשתתפות בטיול.

אני מצהיר כי הוסבר וידוע לי היטב שהטיול מתקיים בתנאים ייחודיים ואף קשים להם אינני מורגל ואני מבין, מסכים לסיכון הכרוך בהשתתפות בטיול, מבקש מרצוני החופשי להשתתף בטיול וכי אני בלבד אשא בכל נזק שייגרם לי.

 

הריני לאשר כי קבלתי את המידע המפורט לעיל וכי הנני מאשר את ביצוע התשלום דלעיל

(מילוי אישור קריאה בטופס הדיגיטלי מהווה תחליף לחתימה)

 

     שם מלא: __________ תאריך:_________ חתימה: __________

 

המידע מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.